Rysunek

                       
Powstanie Listopadowe
- pencil, 1948r.
     Ewa Rudzka,
journalist from Warsaw
- pencil, 1970r.
     View on Jedlicze
- crayon, 1939r.


[Strona główna]     [1]     [2]     [4]     [5]